Welkom bij

Wereldmuziekkoor NONJANA

Afbeelding: Fieny Janssen, een van de koorleden.

Nonjana is een gemengd koor dat bestaat uit ongeveer 55 leden. Vrolijke en ingetogen liederen wisselen elkaar af, 3- of 4-stemmig en meestal a capella of begeleid met djembé.


We zingen liederen van over de hele wereld. We reizen met onze zang zorgeloos

van Zweden via de Balkan naar Indonesië en verder naar de Latijns-Amerikaanse binnenlanden. Ook Afrika wordt vaak aan gedaan.


Onze naam “Nonjana” is de titel van ons lijflied en komt uit deZulu-traditie (Zuid Afrika). Het betekent: “we zijn allemaal op weg naar het paradijs”.


Onze thuisbasis ligt in Druten.

We repeteren om de 14 dagen

op woensdagavond van 20.00 - 22:00 uur

in de grote zaal van D’n Bogerd.

Onze dirigente is Anadya Kock-Wouters.

Nieuws

Optredens