Ontstaan en organisatie van het koor

NONJANA

is de titel van ons lijflied en komt uit de Zulutraditite (Zuid-Afrika).

Het betekent: 'We zijn allemaal op weg naar het paradijs.'

Ontstaansgeschiedenis van Nonjana


Het bijwonen van optredens van Vlaams Theaterkollektief 'Internationale Nieuwe Scène' deed Gerrie Bogaerts en Thea Verhagen verzuchten: ‘Oh wat zou het heerlijk zijn als er in Druten een koor was, dat dit soort liederen zou zingen’.

Thea Verhagen vertelt: 'In het voorjaar van 2009 las ik de oproep van Theo van Gaal – indertijd beheerder van D’n Bogerd – om ideeën in te sturen voor een op te richten vrije academie.

We stuurden de wens in om een multicultureel koor op te richten, om samen te zingen met mensen van diverse origine. Theo was meteen enthousiast en we vonden ook een dirigente: Ans Anderson. Zij leidde een wereldmuziekkoor in Venray en kon zich goed herkennen in de opzet.'


‘In mei 2009 organiseerden we een workshop om wereldmuziek met het accent op Afrikaanse zang en percussie aan te leren’. Dat maar liefst 42 nieuwe koorleden opleverde. We zongen in de bieb van D’n Bogerd, alle stoelen en tafels aan de kant. Het was een heerlijke avond, met ritme-instrumenten geleend van Boldershof, ik had koek gebakken, het was een feestje, de mensen gingen zingend naar huis.


Een oproep in de Waalkanter leverde twee leden op, ook hebben we nog op een uitmarkt van D’n Bogerd gestaan om reclame te maken; ook bij die gelegenheid sloten zich enkele leden aan. Nonjana was een feit. Met in september 2009 de eerste repetitie’.

Doel van het koor


'Het zingen van wereldmuziek, waarbij plezier in het zingen centraal staat. Iedereen mag meezingen, een stemtest is niet nodig. Het niveau van de zangers verschilt, er zijn ‘leuners en steuners’. Als je tijdens het zingen even de draad kwijt bent, kun je gewoon even wachten, opnieuw afstemmen en weer insteken. Dat is echt een voordeel van zo’n groot koor.'


Het bestuur


In eerste instantie was er een stuurgroep, daaruit werd later het bestuur gevormd: Voorzitter Thea Verhagen, Gerrie Bogaerts (penningmeester), Wim Bolk, Luus Brinkhorst, Vera van der Zande, Mary de Haas, Lily de Leeuw, Gerdie Schoutsen en Jeltje Tange.


De samenstelling van het bestuur wijzigde gaandeweg. Initiatiefnemer en mede-oprichter Thea Verhagen legde in 2014 het voorzitterschap neer en ging ‘weer gewoon heerlijk meezingen’. Dierbare herinneringen zijn er aan Gerrie Bogaerts, die in 2016 overleed. Luus Brinkhorst stopte na tien jaar en Gerdie Schoutsen na elf jaar met hun gewaardeerde bijdragen als algemeen leden van het bestuur.

Actuele samenstelling van het bestuur: